EN CADA CONCERT UNA TROBADA

Són concerts on s'uneixen la música i les arts, convertint-se en una vivència creativa. Al començament dono una breu explicació de l'estil de l'època i dels compositors que vaig a interpretar, per millorar la qualitat de l'escolta, a mesura que transcorre el concert es van incorporant la poesia, la aroma teràpia, l'expressió escrita, el silenci intern ... mitjans per a unir la sensibilitat i el sentiment de cadascú, creant un ambient on podem compartir, dialogar, preguntar sobre aquells aspectes que sorgeixin en el moment.

 

El repertori és ampli, abasta estils des del renaixement fins al segle XX i s'adapta al lloc on es realitza el concert.

CONCERTS FAMILIARS

 

Són concerts que estan dirigits a Famílies, per viure i gaudir de la música unit a les vivències creatives com el dibuix, l'escriptura, la aroma teràpia, el moviment corporal, el ball ... enllaçades amb les peces del repertori.

 

S'incorpora dins del concert el contacte directe amb la guitarra, és a dir s'ofereix a cada nen una guitarra i tenen l'oportunitat d'apreciar directament el so de l'instrument, creant un conjunt musical rítmic.

 

L'objectiu d'aquests concerts és compartir, gaudir, aprendre, descobrir o descobrir aspectes personals de tu o dels teus fills, que apareixen en un mitjà distès i creatiu.